W jakimkolwiek mieszkaniu znajduje siętoaleta. W dzisiejszych czasach jest towprost nieodzowność. Nie wyobrażamysobie sytuacji, że mielibyśmy nie miećłazienki. Byłoby to poważne utrudnienie wnaszym ludzkim życiu.…